Welkom bij PAT Antwerpen

Powerpoint fileBekijk hier onze presentatie (6823KB)

PAT "Pleegouders Aktie Tsjernobyl" heeft tot doel kinderen in nood, in principe slachtoffers van de Tsjernobylramp, en hun naasten onder elke mogelijke vorm te helpen.

Reeds vanaf de oprichting van de vzw op 7 mei 1992 werd deze doelstelling ingevuld door kinderen uit Wit-Rusland gedurende de maand juli of augustus een gezondheidsvakantie aan te bieden bij een gastgezin. Vanaf hun 8 jaar tot hun 16 jaar keren de kinderen elk jaar terug naar hun gastgezin om van een gezondheidsverlof te genieten.

De verzekering- en reiskosten worden door de gastgezinnen en de organisatie gedragen.

De doelstelling laat, zoals u zult gemerkt hebben, de mogelijkheid open om ook op andere manieren te helpen dan door het opvangen van kinderen tijdens de grote vakantie. De vzw heeft GEEN bezoldigde medewerkers.

P.A.T. tracht ook goederen naar de besmette gebieden te transporteren. Het is echter aangewezen om geen overmaat aan goederen te sturen. Echte steun moet er immers over waken de lokale economie te stimuleren en deze zeker niet te verstoren door goederen die lokaal verkrijgbaar zijn als steun.

Welkom !